Disclaimer Cagiva Rijders Groep


Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt.

De Cagiva Rijders Groep is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Noch is de Cagiva Rijders Groep aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op de site beschikbaar is of door middel van deze site is gevonden.

Deze site bevat links naar websites van derden, die niet onder de controle van de Cagiva Rijders Groep vallen. De Cagiva Rijders Groep is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze links worden slechts aangeboden als service en de Cagiva Rijders Groep is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de betreffende verenigingen, bedrijven of organisaties.

De Cagiva Rijders Groep heeft het auteursrecht op de volledige inhoud van deze site, inclusief alle afbeeldingen. De aangeboden informatie mag slechts worden aangewend voor informeel, persoonlijk gebruik. Niets van de inhoud van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder vermelding van de auteursrechten van de Cagiva Rijders Groep.

Opg
emaakt op 29-09-2010 door de beheerder van de Cagiva Rijders Groep