Info en contact van de Cagiva Rijders Groep


Oorsprong Cagiva Rijders Groep

De Cagiva Rijders Groep (CRG) is gestart rond het jaar 2000. Vervolgens is de club uitgegroeid met een bestuur, statutaire notulen en meer dan deze zaken. In deze vorm heeft de club voortbestaan tot circa eind 2009. In deze periode, van 2000 tot 2009 hebben er veel wisselingen in het bestuur plaatsgevonden en zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd. Van toerritten, tot aanwezigheid in motorbeurzen. Het ledenbestand bestond in de hoogtijdagen uit circa 65 leden. Echter door onderbezetting in het bestuur werd besloten om de club anders te laten voortbestaan. Enkele bestuursleden wilden de club definitief opheffen maar anderen vonden dit zonde van al het werk wat afgelopen jaren uitgevoerd is. Besloten werd om de CRG in zijn huidige vorm op te heffen en vervolgens voort te laten bestaan op het internet. Dit is in begin 2010 uitgevoerd.

Toekomst Cagiva Rijders Groep

De CagivaRijdersGroep wordt sinds begin 2010 beheerd door F. Kersten, een oud bestuurslid en een Cagiva enthousiasteling. De focus van de CRG zal bestaan uit het uitwisselen van informatie over alle Cagiva modellen. De CRG heeft inmiddels een groot archief opgebouwd van nagenoeg alle type's Cagiva's die gebouwd zijn. We hebben het dan over folder, testen, microfishes en technische informatie (workshopmanuals e.d.). In de toekomst zal er altijd behoefte blijven aan technische assistentie bij het repareren van vooral oudere Cagiva's. Daar is tevens deze website bedoelt. Door het wisselen van importeurs is veel technische informatie verloren gegaan en zal weer opnieuw bij elkaar gezocht moeten worden.

Secundair wilt de CRG een hulp zijn voor het opzetten van toerritten e.d.

In tegenstelling tot de vorige CRG zal de CRG nieuwe vorm geen leden kennen. En geen contributie dus! De CRG nieuwe vorm heeft dan ook geen enkele binding met de "oude" CRG. Wil je op de hoogte gehouden worden over zaken betreffende Cagiva, houdt dan deze website in de gaten.

Een ander aspect is dat de club digitaal gaat acteren. Op het wereldwijde web wel te verstaan. Via e-mail en de website van de club kun je altijd contact opnemen met vragen over jouw Cagiva model en op de hoogte gehouden worden over de laatste ontwikkelingen over Cagiva.

In dit alles staan de Cagiva motoren centraal.

Heb je vragen, opmerkingen of meer wil je iets doen voor de CRG , neem dan contact op met de contactpersoon: Frans Kersten, e-mail:  redactie@cagivarijdersgroep.nl


Last update 17-06-2015